چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۵۱:۴۲
آمار نامه محصولات ملزومات دارویی سال 96
آمار نامه محصولات ملزومات دارویی سال 96

به منظور تهیه آمار جامع محصولات ملزومات دارویی تولیدی و وارداتی سال ۹۶، مقتضی است حداکثر تا تاریخ ۹۷
/ ۰۴ / ۲۶ نسبت به تکمیل و ارائه جدول اطلاعات همه محصولات ثبت شده آن شرکت - مطابق نمونه پیوست در قالب فایل Excel و با استناد به توضیحات تکمیلی ذیل – به این اداره کل اقدام فرمائید. |
بدیهی است مسئولیت صحت و دقت آمار ارسالی بر عهده مدیر عامل محترم شرکت بوده و ضروری است نظر به استفاده از این آمار در برنامه ریزی کلان کشور و نقش و جایگاه آن، با کمک مسئول فنی و مدیر برنامه ریزی یا بازرگانی، نهایت دقت را در تکمیل جدول مذکور مبذول دارید.
توضیحات تکمیلی 1- محصولات ضد عفونی کننده یا پاک کننده و شوینده در جدول مختص به خود ثبت می شوند (شیت ضدعفونی کننده) و
سایر محصولات هم اطلاعاتشان در جدول ملزومات دارویی (شیت ملزومات دارو) ثبت می گردند. | ۲- در ستون H که تحت عنوان گروه بندی محصول تعریف شده است، با استفاده از جدول مندرج در شیت گروه بندی،
نوع گروه انتخاب و در مقابل هر محصول نوشته می شود. ۳- در خصوص قیمت : آخرین قیمت فروش تامین کننده مربوط به پایان سال ۹۶ برای هر واحد از محصول و به ریال درج
گردد. در نهایت در صورت وجود هرگونه ابهام یا سوال در رابطه با نحوه تکمیل جدول با اداره ملزومات دارویی، سرکار خانم مهندس جعفری، با شماره ۶۱۹۲۷۴۷۰ از ساعت ۱۵-۱۴ تماس گرفته شود./

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها