دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۵۸:۲۴
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان زنجان با جناب آقای کاظمی در خصوص شرایط حاد تامین دارو و فقدان نقدینگی داروخانه ها
مکاتبه رئیس انجمن داروسازان زنجان با جناب آقای کاظمی در خصوص شرایط حاد تامین دارو و فقدان نقدینگی داروخانه ها

احتراما به استحضار میرساند بدلیل شرایط حاد تأمین دارو و فقدان نقدینگی داروخانه ها در حال حاضر ادامه روند مطلوب ارائه خدمات دارویی به بیمه شدگان محی از آن مجموعه منوط به پرداخت مطالبات داروسازان در برهه زمانی حداکثر دو ماهه میباشد.
با توجه به اینکه شرکت بیمه دی تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است، در صورت عدم پرداخت مطالبات مربوط به اردیبهشت لغایت تیر ماه سال جاری، علیرغم میل باطنی از مورخ اول مهرماه از ارائه خدمات به بیمه شدگان محترم معذور هستیم.
لذا مستدعی است دستور رسیدگی و پرداخت عاجل مطالبات داروسازان را مبذول فرمایید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها