سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۴۴:۲۳
اعلام ليست داروهاي مورد نياز فوريتي و شرايط واردات داروهاي خارج از فرآينده ثبت دي ماه96
اخرين فهرست داروهاي مورد نياز فوريتي با توجه به ضابطه ابلاغي مبني بر شرايط واردات داروهاي خارج از فرآيند ثبت

مدير عامل محترم كليه شركت هاي توليد كننده-وارد كننده دارو

موضوع:اعلام ليست داروهاي مورد نياز فوريتي و شرايط واردات داروهاي خارج از فرآينده ثبت دي ماه96

سلام عليكم

به پيوست اخرين فهرست داروهاي مورد نياز فوريتي ارسال ميگردد. با توجه به ضابطه ابلاغي به شماره 665/147954 مورخ 1395/10/01 مبني بر شرايط واردات داروهاي خارج از فرآيند ثبت مقتضي است كليه شركت هاي وارد كننده موارد زير را جهت صدور مجوز ورود و ترخيص اين داروها رعايت نمايند.

.....

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها