دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۶:۰۷
هزینه های درمانی و مالیات- خبرنامه شماره 65
هزینه های درمانی و مالیات- خبرنامه شماره 65

انگیزه: هزینه های درمانی مودیان و بستگان درجه اول، از جمله هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد که در صورت ارائه مستندات، = مطابق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی از مالیات عملکرد سال کسر خواهد شد . .
اقدام به استناد ماده ۱۳۷ قانون مالیات مستقیم ، هزینه های درمانی = پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه = را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم ، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد ، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهد شد . در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تكفل او را عهده دار است می باشد .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها