دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ ۱۶:۴۰:۳۳
ابلاغ رای پنجمین جلسه کمیسیون قانونی مورخ 97/03/22- ارائه پروانه مسئول فنی
ابلاغ رای پنجمین جلسه کمیسیون قانونی مورخ 97/03/22- ارائه پروانه مسئول فنی

با احترام، به اطلاع می رساند براساس مصوبه پنجمین جلسه کمیسیون قانونی تشخیص صلاحیت ساخت و ورود دارو و مواد بیولوژیک) مورخ ۱۳۹۷
/ ۰۳ / ۲۲ کلیه شرکت های متقاضی ثبت و تولید داروهای سنتی ملزم به معرفی مسئول فنی واجد شرایط مطابق ضوابط و مقررات مربوط می باشند.
 

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها