یکشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۷ ۱۵:۳۴:۰۶
ابلاغ ویرایش جدید آیین نامه
ابلاغ ویرایش جدید آیین نامه

پیرو نامه شماره ۶۵۵ / ۵۴۹۲۵ مورخ ۱۳۹۷
/ ۶ / ۱۷ به پیوست ویرایش جدید "آیین نامه اجرایی وظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه" موضوع ماده واحده قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶
/ ۸ /
۷ که به تایید مقام محترم وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ میشود.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها