سه‌شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ ۱۵:۲۰:۲۴
مكاتبه با سازمان هاي بيمه گر
اخرين وضعيت پرداختي هاي مربوط به مطالبات داروخانه هاي سراسر كشور

جناب آقاي دكتر نوربخش

مديرعامل محترم سازمان تامين اجتماعي

جناب آقاي مهندس موهبتي مديرعامل محترم سازمان بيمه سلامت ايرانيان

با سلام

احتراما به پيوست آخرين وضعيت پرداختي هاي مربوط به مطالبات داروخانه هاي سراسر كشور (تاريخ استعلام:96/11/1) به جهت بهره برداري  تقديم حضور ميگردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها