دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۱۱:۰۸
ضرائب مالیاتی عملکرد 1396- خبرنامه شماره 64
ضرائب مالیاتی عملکرد 1396- خبرنامه شماره 64

انگیزه : با توجه به ابلاغ ضرائب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ ، ضرائب مربوط به عملکرد داروخانه ها را در قالب این خبرنامه به اطلاع همکاران خواهیم رساند. اقدام: در اجرای مقررات بند الف ماده ۱۵۶ قانون مالیات مستقیم ، کمیسیون تعیین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات ، با در نظر گرفتن جميع نظرات نمایندگان محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف تهران و سازمان امور مالیاتی کشور طی جلسات متعدد تشکیل و پس از بررسیهای لازم ، حسب مقررات مربوط ، جدول ضرایب مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۶ به انضمام ضوابط اجرایی مربوط را تعیین نمودند. در این راستا ضرائب مربوط به عملکرد داروخانه ها مشتمل بر 5 ماخذ، تعیین و به شرح ذیل جهت بهره برداری به حوزه های مختلف سازمان امور مالیاتی ابلاغ گردید : رديف
نوع فعالیت داروی عمومی
داروی خاص تعرفه خدمات داروئی انواع لوازم بهداشتی انواع لوازم آرایشی
دهند

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها