شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۷ ۰۹:۵۸:۰۸
گزارش عملکرد شعبه استان اصفهان در خصوص موارد تفویض
گزارش عملکرد شعبه استان اصفهان در خصوص موارد تفویض

بدینوسیله خلاصه گزارش عملکرد امور تفویض شده به انجمن داروسازان استان اصفهان در شهریور ماه سال ۱۳۹۷
جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد .
با آرزوی توفیق روزافزون برای جنابعالی .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها