یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۰:۴۰
باز پرداخت چکهای دارویی
باز پرداخت چکهای دارویی

پیرو برگزاری جلسه انجمن های قطب غرب کشور و بحث و تبادل نغلر در رابطه با مشکلات متعدد داروسازان به جهت تامین امنیت دارویی بیماران و لزوم حفظ قدرت خرید دارویی داروخانه ها و عدم اختلال در ارائه خدمات دارویی به بیمه شدگان و برنامه ریزی منابع مالی داروخانه های بخش خصوصی برای گذار از بحران مالی ، با توجه به عمر بدهی مطالبات بیمه ای و عدم همکاری و همراهی اکثر شرکتهای دارویی ظرف ۶ ماه گذشته مقرر گردید :: از این تاریخ، میانگین چک های صادره (بر مبنای تعداد فاکتور برای شرکت هما حداقل ۵ ماهه باشد. (بدیهی است که این دستورالعمل شامل داروخانه های بدحساب و با چک های برگشتی و حطرف شکایات متعدد در این انجمن نمی باشد و توافقات قبلی همکاران داروساز در خریدهای قبلی کماکان به قوت خود باقی است) در پایان متذکر می گردد مسئولیت ایجاد هرگونه کمبود دارویی و نارضایتی بر عهده شرکتهایی است که با فشار مضاعف بر همکاران ، خواستار پرداخت نقدی و یا چک های کوتاه مدت غیر متعارف هستند.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها