دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۶:۰۱:۵۸
استئوآرتریت زانو
استئوآرتریت زانو

بدینوسیله به آگاهی می رساند که کنفرانس علمی- آموزشی با عنوان «استئوآرتریت زانو» با امتیاز بازآموزی برای گروه های پزشکی در روز دوشنبه ۱۳۹۷
/ ۸ / ۷ در سالن همایش های بیمارستان پارس برگزار می گردد. در صورت تمایل بدون پرداخت هرگونه هزینه ورودی می توانید در کنفرانس مذکور حضور یافته و با معرفی داروها و فرآورده های خود، به شرکت کنندگان در کنفرانس یک هدیه آموزشی مناسب اختصاص دهید. خواهشمند است آمادگی خود را حداکثر تا ده روز قبل از زمان کنفرانس اعلام نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مدیریت آموزش تماس حاصل نمایید.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها