یکشنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۵۹:۰۱
در خصوص انعکاس نارضایتی شدید همکاران از عملکرد تعدادی از شرکت های دارویی
در خصوص انعکاس نارضایتی شدید همکاران از عملکرد تعدادی از شرکت های دارویی

پیرو جلسه مورخ ۹۷
/ ۵ / ۳۰ در ساختمان نظام پزشکی اصفهان با حضور جنابعالی، نمایندگان این انجمن و نمایندگان انجمن صنعت پخش اصفهان در رابطه با موضوع تعامل میان شرکت های پخش دارو و داروخانه ها، ضمن قدردانی از قاطبه شرکت ها که با درک شرایط خطیر کنونی، برای جلوگیری از وقفه در خدمت رسانی به مردم، بخشی از بار مشکلات اقتصادی را به دوش می کشند؛ متاسفانه تعدادی از شرکت ها با سخت گیری در شرایط پرداخت، تمام مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی در زنجیره تامین دارو را را به داروخانه ها انتقال می دهند. همانگونه که استحضار دارید داروخانه ها در انتهای زنجیره تامین دارو و در ارتباط مستقیم با بیماران قرار دارند. در شرایطی که سازمان های بیمه (به ویژه تامین اجتماعی) با تاخیرهای ۷ ماهه مطالبات داروخانه ها را پرداخت می کنند، نسیه فروشی داروخانه ها به بیمه ها و خرید نقدی یا کوتاه مدت از شرکت های پخش، به معنی ورشکستگی داروخانه هاست ! در جلسه مذکور تقاضا شد تا مهلت پرداخت وجه داروهای خارجی حداقل دو ماهه و ایرانی حداقل چهار ماهه باشد تا داروخانه ها امکان تامین دارو برای مردم را داشته باشند؛ اما متاسفانه بعضی از شرکت های پخش از همکاری با داروخانه ها خودداری می کنند و با کوتاه کردن زمان باز پرداخت به یک چهارم میزان قبل، داروخانه ها را در تنگنا قرار داده اند. متاسفانه یکی از این شرکت های پخش سراسری شرکت آدورا طب است که با کوتاه کردن زمان پرداخت داروخانه ها به یک ماه و حتی کمتر، باعث نارضایتی شدید همکاران داروساز شده است و تعدادی از داروخانه ها خواهان قطع همکاری با این شرکت می باشند. لذا از جنابعالی خواهشمندیم تا اختلالی در تامین دارو و خدمت رسانی به مردم رخ نداده، ضمن بررسی های لازم دستور اقدام مقتضی در این خصوص صادر فرمایید .

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها