چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۱:۲۹
نیاز فوریتی به محصول ملزومات داروئی Deflux
نیاز فوریتی به محصول ملزومات داروئی Deflux

با عنایت به تامین نشدن نیاز کشور به محصول ملزومات داروئی Deflux توسط تامین کنندگان ثبتی، مقتضی است شرکت های متقاضی واردات فوریتی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه ۹۷
/ ۴ / ۲۵ نسبت به ارسال تقاضای واردات با ارائه اطلاعات کامل شامل نام برند، کارخانه و کشور تولید کننده به همراه قیمت CPT بر حسب یورو - به این اداره کل اقدام نمایند. تعداد مورد نیاز حداقل ۵۰۰ واحد می باشد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها