دوشنبه ۰۹ مهر ۱۳۹۷ ۱۵:۵۸:۱۴
اولین شماره مجله علمی انگلیسی زبان
اولین شماره مجله علمی انگلیسی زبان

اخترا به پوست اولین شاره مجد علی اعلی نبان سازمان نظام رنگی با عنوان
Journal of Iranian Medical Council
به همراه فراخوان مجله فوق جهت استحضار و بهره برداری لازم تقدیم می کرد. مزید استان خواهد بود ما را در اطلاع رسانی فراخوان مجله فوق به منظور هر دو سبارتر شدن آن یاری فرماید

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها