یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ ۰۹:۵۷:۵۹
آئین نامه اجرایی و ظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه
آئین نامه اجرایی و ظایف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه

با عنایت به ماده واحده قانون وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته به آن مصوب ۱۳۷۶
/ ۸ / ۷ ، به پیوست آئین نامه اجرای حدود وظائف و صلاحیت داروسازان شاغل در داروخانه که به تائید مقام محترم وزارت رسیده جهت اجرا ارسال می گردد. لازم است مراتب به انجمن داروسازان و سازمان نظام پزشکی استان نیز ابلاغ گردد.

download link

 

آخرین اخبار
در رسانه ها