دوشنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۴۱:۴۵
مكاتبه انجمن داروسازان ايران شعبه استان البرز با مديركل محترم اداره دارايي استان البرز
عملكرد اداره كل دارايي استان البرز در مواردي بصورت سليقه اي و خارج از موازين قانوني بوده كه اين امر موجب نارضايتي وسيع در داروخانه هاي استان گرديده و نيازمند رسيدگي عاجل جنابعالي در جهت احقاق حق همكاران داروساز و ترويج فرهنگ پرداخت ماليات عادلانه ميباشد.
تازه های مکاتبات شعب انجمن
در رسانه ها