1401-05-02 09:00:00
بیمه‌ها را ملزم به پرداخت به موقع مطالبات داروخانه ها کنید
­انجمن داروسازان ایران از بیمه‌ها خواست در قالب قراردادی ملزم به پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما­، "محمد باقر ضیاء" با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری تقاضا کرد در نخستین فرصت در قالب قراردادی بین سازمان‌های بیمه و داروخانه‌های سراسر کشور، زمان پرداخت سهم تعهد سازمان بیمه به داروخانه‌ها (حداکثر ۴۸ ساعت) تعیین و این سازمان‌ها ملزم به پرداخت دیرکرد به داروخانه‌ها در صورت تاخیر شوند.
رئیس انجمن داروسازان ایران در این نامه نوشت: در صورت پرداخت نشدن به موقع یارانه دارو به داروخانه‌ها، کل زنجیره تامین دارو دچار اختلال و توقف خواهد شد و آن‌ها قادر به عرضه دارو به قیمت یارانه‌ای به بیماران نخواهند بود.

آخرین اخبار