1400-12-08 08:06:00
تاخیر ۷ ماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروسازان
رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه ای ضمن گلایه از وزیر رفاه نوشت: عدم پرداخت مطالبات ۷ ماه اخیر داروخانه های کشور از سوی سازمان تامین اجتماعی، باعث فشار اقتصادی شدید به همکاران ما شده است.

به گزارش خبرنگار گروه سلامت خبرگزاری فارس، محمدباقر ضیاء رئیس انجمن داروسازان ایران در نامه ای ضمن گلایه از  وزیر رفاه نوشت: عدم پرداخت مطالبات ۷ ماه اخیر داروخانه های کشور از سوی سازمان تامین اجتماعی، باعث فشار اقتصادی شدید به همکاران ما شده است.این موضوع با توجه به تورم افسارگسیخته  و همچنین بار کاری و هزینه های مربوط به طرح نسخه الکترونیک که از طرف سازمان های بیمه به داروخانه ها تحمیل شده است، باعث شده داروخانه ها بیش از هر زمان دیگری تحت فشار باشند و توان خرید دارو را نداشته باشند.

در شرایطی که سازمان بیمه تامین اجتماعی، مشوق داروخانه‌ها برای همکاری در طرح نسخه الکترونیک را پرداخت به موقع مطالبات آنها اعلام کرد و بار تبدیل نسخ کاغذی پزشکان را به دوش‌ داروخانه ها انداخت، امروز آن سازمان از پرداخت هزینه های همان نسخ کاغذی خودداری می کند!

بدعهدی سازمان تامین اجتماعی‌ باعث شده تا داروخانه های سراسر کشور، تقاضای عدم پیچیدن نسخ بیمه را داشته باشند که این می تواند‌ در مقطع حساس کنونی برای کشور بحران زا باشد. لذا از جنابعالی تقاضا داریم دستور پیگیری به منظور پرداخت هر چه سریع مطالبات داروخانه ها را صادر فرمائید.

آخرین اخبار