1400-11-19 08:33:00
دو بدقولی سازمان های بیمه گر در قبال داروخانه ها
دو بدقولی سازمان های بیمه گر در قبال داروخانه ها

حمید خیری، رئیس روابط عمومی انجمن داروسازان ایران و عضو هیات مدیره این انجمن در گفتگو با دوشنبه های دارویی ضمن انتقاد به بدقولی های متوالی سازمان های بیمه گر گفت:

به طور کلی باید عرض کنم که سازمان های بیمه گر به وعده های خود در مورد پرداخت صورتحساب های داروخانه ها عمل نمی  کنند. به عنوان مثال خدمات درمانی، وعده داده بود که به منظور تشویق داروخانه هایی که در بحث نسخه الکترونیک همراهی کرده و نسخه های کاغذی پزشکان را تبدیل به الکترونیکی کرده بودند، پرداختهایش را روزانه کند. بعد این وعده از هفتگی و سپس ماهیانه کرد. اما این بدقولی به اینجا هم ختم نشد و الان چند ماه است که سازمان های بیمه گر در پرداخت هایشان تاخیر دارند.

علاوه بر این، موضوع دیگری که گرفتاری های زیادی را برای داروخانه ها ایجاد کرده این است که سازمان های بیمه گر در این مدت، رویه ای را در پیش گرفته اند مبنی بر اینکه درصد های مختلفی از صورتحساب های ماه های مختلف را پرداخت می کنند و به این صورت نحوه پرداخت ها به داروخانه ها، پیچیده و بی نظم و مبهم شده است.

درواقع وضعیت حساب و کتاب داروخانه ها به کلی به هم ریخته و اصلا داروسازان نمی توانند تخمین به لحظه ای داشته باشند که از نظر مالی در چه وضعیتی هستند و از هر ماه، چقدر پرداخت شده و چقدر باقی مانده است.

این مسئله در چرخش اقتصادی داروخانه ها ودرنهایت درادامه خدمات آن تاثیر قابل توجهی دارد و لازم است در این خصوص چاره اندیشی شود.

برای حفظ زنجیره دارویی کشور، همه حلقه ها باید وظیفه که قانون بر عهده آن ها قرار داده را به صورت مطلوب به انجام برسانند و معنا ندارد که بیمه ها از وظایف قانونی خود تخطی کنند

داروخانه با تمام توان در خدمت مردم هستند ولی متاسفانه بیش از این توان اقتصادی ندارند و سرمایه داروسازان نزد سازمان های بیمه گر متوقف شده است و نمی توانند بیش از این زیر بار تعهدات بانکی با سودهای بالا بروند.

تغییر رویه بیمه ها یک ضرورت است چرا که داروخانه ها بنیه مالی و اقتصادی برای ادامه این مسیر را ندارند و در حال فروپاشی اقتصادی هستند.

آخرین اخبار