1399-06-16 15:29:00
منابع ارزی شهریور ماه
منابع ارزی شهریور ماه

به اطلاع میرساند ، منابع ارزی بانک مرکزی در شهریور ماه ۱۳۹۹ ، به شرح ذیل میباشد . شرکت هایی که امکان استفاده از منابع مذکور را دارند ، در اسرع وقت ، نسبت به اصلاح فیش های ارزی خود اقدام نمایند

دریافت فایل

آخرین اخبار