• تجدید میثاق جامعه داروسازی کشور با آرمان های مقدس بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران
  • جلسه جایزه ملی کیفیت
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • ملاقات هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با مقام محترم وزارت بهداشت جناب آقای دکتر هاشمی
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • کنگره ملی روز داروسازی
  • پنجمین جلسه هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران